SK | EN

Kto sa môže uchádzať o členstvo?

Riadnymi členmi môžu byť také právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti nezávislej kultúry na Slovensku a spĺňajú nasledovné kritériá:

- neboli zriadené za účelom vytvárania zisku a ich hlavná činnosť nie je vykonávaná za účelom zisku,

- vykonávajú aktivity počas celého roka (kontinuálne) a nevenujú sa iba jednorázovým akciám,

- prevádzkujú stály priestor, určený primárne na realizáciu aktivít v oblasti nezávislej kultúry,

- vykonávajú svoju činnosť na profesionálnej báze,

- vznikli ako občianska iniciatíva a nie sú zriaďované orgánmi štátnej správy ani samosprávy. 

Priateľmi môžu byť právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti kultúry na Slovensku a spĺňajú nasledovné kritériá:

- vykonávajú svoju činnosť na profesionálnej báze,

- ich hlavná činnosť nie je vykonávaná za účelom zisku. 

Prečo sa stať členom?

Výhody a benefity plynúce z členstva v Anténe

CHCEM SA STAŤ ČLENOM!