SK | EN

Projekt bunka

Síce nemáme stále miesto, to nám však dáva možnosti reagovať na vždý nové podnety a situácie.

Bunka pre súčasnú kultúru vytvára platformu pre široké spektrum rôznych foriem súčasnej kultúry. V programe dostávajú priestor výstavy, workshopy, koncerty, performancie, audiovizuálne prezentácie- filmové a videoartové projekcie, ktoré obohacujú miestne kultúrne dianie o nové hodnoty. Bunka má byť zázemím pre dlhotrvajúci výskum. Dôležitejšie je však hľadanie identity mesta: selekcia toho, čo je pre lokalitu charakteristické, vyhľadávanie a prepojenie zmysluplných kultúrnych aktivít, využitie a prispenie k ich potenciálu, kreatívna nadstavba.